Nước ép quả điều – Đặc trưng và phương pháp chế biến