Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo kích cỡ

Theo yếu tố kích cỡ, hạt điều rang muối sẽ được chia thành nhiều loại với kích cỡ từ bé đến lớn, thông thường gồm các loại:

- Hạt điều rang muối loại A180/ W180/ Loại A cồ (tên A180 hay W180, A cồ là như nhau): Đây là loại có kích cỡ hạt rất lớn, lớn nhất trên thị trường với khoảng 385-405 hạt/kg. Hạt điều rang muối loại này thông thường có nguồn gốc là hạt điều Cam hoặc điều Việt cao sản (giống mới).

- Hạt điều rang muối loại A240/W240/ Loại A: đây là loại có kích thước lớn với khoảng 520-540 hạt/kg. Hạt điều loại này có thể là điều Việt Nam hoặc điều nước ngoài.

- Hạt điều rang muối loại A320/W320/ Loại B: đây là loại hạt có kích thước vừa với khoảng 695-715 hạt/kg. Hạt điều loại này có thể là điều Việt Nam hoặc điều nước ngoài.

- Hạt điều rang muối loại A450/W450/ Loại C/Hạt điều ốc tiêu: đây là loại có kích thước lớn với khoảng 982-1002 hạt/kg. Hạt điều loại này có thể là điều Việt Nam hoặc điều nước ngoài.

Xem thêm:

Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo nguồn gốc

Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo đặc điểm sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *